Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Fitnesscentre Action Velddriel B.V. handelend onder de naam MyFit

Aqua Pleasure B.V.

Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam
 

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

Th. Heins

A.H.M. Krijnen (h.o.d.n. A. Krijnen Schilderwerken)

C.A.H. van der Leest (h.o.d.n. H. van der Leest)

R.R.Berkvens (h.o.d.n. R.M.Transport)

Haroun, M.