Lopende faillissementen

Faillissementen van rechtspersonen
Voor de faillisementsverslagen verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl

Hotax BV, handelend onder de naam Taxibedrijf Zuydam

Van Tintelen Duurzame Installaties BV

Faillissementen van natuurlijke personen
De verslagen zijn om redenen van privacy niet raadpleegbaar.

V.M. Lucena de Castro Palma h.o.d.n. VMP Montage

E.J.F. Gijsen h.o.d.n. 3G Security Systems

Th. Heins

C.A.H. van der Leest h.o.d.n. H. van der Leest

R.R.Berkvens h.o.d.n. R.M.Transport